Các câu hỏi hay được đưa ra

How i change my Api keys ?
Lần cập nhật cuối3 months ago

Get new one in your Exchange and use your license key to manage your API keys.
Just talk to PT Assistant#3821 on Discord.
*Note: Type "Hello" to display a list of possible commands.
Check wiki: https://wiki.profittrailer.io/doku.php/faq#registering_api_keys_for_pt

Discord: https://discord.gg/K9a37Vh

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!